Kizlarin hatten sikisleri

by  |  24-Jun-2014 03:54

kizlarin hatten sikisleri-19

Şiiri dolanan, sayfa aralarını, harflerin boşluklarını aydınlatan ayla.

Bunun zafer çelengiyle (Yunan, özellikle Roma) ilgisi yok.

Şimdilik üzerime kapanan, inen genel Rilke izlenimini dile getirmeye, şiirine (olabildiğince) yaklaşmaya çalışacağım kısaca. Birçok fizik olayı da bu varsayımlı esir üzerinden tanımlanırdı. Hatta ileri giderek söyleyeceğim, Tanrıyla aynı doğadan (özden, mayadan) olduğunu, bunu bir büyüklük ya da tiranlık nedeni saymadan, alçakgönüllüce düşünmüş olmalı.

Esirin olmadığı anlaşıldı anlaşılmasına ama Rilke’ye gelince tüm şiirlerini saran bir duyarlık ikliminden söz etmemiz olası. Nedeni şu olabilir: Şiir, Tanrısal esin, söz, avucuna bir güvercin gibi konuyor.

Yüksel Pazarkaya çevirileriyle tüm şiirleri çeviri açısından karşılaştırma şansım olacak, öte yandan Rilke dünyasına doğru tanışlık doğacak, okudukça nelerle karşılaşabileceğimi az çok sezinleyebileceğim. İpuçlarını göstermiş, Rilke yaşamı ve sanat anlayışını sınırlı da olsa özetlemiş. Rilke için, Tanrıyı arayan birinci kuşaktan olduğunu yine Rilke ağzından belirtir bir yerde.

Community Discussion