army romances army dating - Ivana sreckovic naked

by  |  15-Mar-2014 13:47

Nije teško uvideti da je nivo njihovog poslovanja na granici održavanja puke egzistencije.Koliko se god sadašnja vlast busala u prsa i prizivala modele ekonomskog razvoja kroz omogućavanje i podsticanje otvaranja malih i srednjih preduzeća, realnost je apsolutno drugačija.Arome mogu biti prirodne, prirodno identične i veštačke.

Ovakav fatalistički stav u odnosu poslodavac-radnik kod nas je postao svakodnevnica i potpuno “normalan”, a ako želite da radite, morate da prihvatite uslove prekarijatske prakse, što znači da se podrazumeva da vam posao nije siguran, da ćete biti plaćeni isključivo prema uslovima o kojima poslodavac odlučuje i da ćete za svaku grešku biti kažnjeni smanjenjem zarade ili pak otkazom.

Ako se požalite na ove “uslove”, široko vam polje, ima onih koji jedva čekaju da počnu da rade umesto vas.

O školama ili pak državnoj upravi i da ne govorimo – stanje je takvo da je najbolje početi ispočetka, to jeste staviti stanje i krenuti sa potpuno novim modelima obrazovanja i upravljanja.

Sve u svemu, Srbija se nalazi u jednom opštem prekarijatu, ako to može tako da se nazove.

Ovde su radnici, kao i privatna inicijativa, u konstantnom nesigurnom agregatnom stanju.

Community Discussion